Tin tức

Phê duyệt phương án thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Ngôi sao Hạ Long

Căn cứ quyệt định số 436/QĐ-HĐQT của Tổng Công ty Hàng hải Việt nam về việc phê duyệt phương án góp vốn thầnh lập Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Ngôi sao Hạ Long. Đây là Công ty hoạt động theo mô hình cổ phần gồm Công ty TNHH 1 thành viên Cảng Quảng ninh chiếm 20% ...

Xem thêm

Thống nhất sơ bộ phương án thiết kế kiến trúc của POS

Theo đúng tiến độ hợp đồng đã được ký kết giữa Vietracimex Corp.(Việt Nam) và Pos A&C(Hàn Quốc)về việc thiết kế khu tái định cư công viên cây xanh và công trình công cộng Phường 12 quận Binh Thạnh Tp. Hồ Chí Minh. Nhà tư vấn Pos A&C, Chủ đầu tư và các chuyên gia đã phân ...

Xem thêm