bg

Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1, 2

 • Địa điểm: Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
 • Công suất: 100MW/ giờ
 • shape
bg

Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 2

 • Địa điểm: Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
 • Công suất: 100MW/giờ
 • shape
bg

Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1

 • Địa điểm: Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
 • Công suất: 150 MW/ giờ
 • shape
bg

Nhà máy thủy điện Nậm Mô 1

 • Địa điểm: Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
 • Công suất: 90 MW/giờ
 • shape
bg

Nhà máy thủy điện Mỹ Lý

 • Địa điểm: Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
 • Công suất: 180 MW/ giờ
 • shape
bg

Dự án Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội

 • Địa điểm: xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
 • Quy mô: 12,854 m2.
 • shape