– Chủ đầu tư: Tổng Công ty CP Thương mại Xây dựng
– Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Vietracimex
– Vị trí: Phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
– Tổng diện tích khu đất: 17,27 ha
– Đất xây dựng trung tâm thương mại: 4,2 ha
– Đất xây dựng chung cư: 6,02 ha
– Đất xây dựng trường học: 1,05 ha
– Đất xây dựng bệnh viện: 1,37 ha
– Đất công viên cây xanh: 2,51 ha
– Đường nội bộ: 2,17 ha
– Mật độ xây dựng toàn khu: 33,00%
– Hệ số sử dụng đất toàn khu: 4,37 lần
– Các hạng mục chính:
+ 2 trung tâm thương mại cao 38 tầng
+ Chung cư cao cấp 21, 34 và 38 tầng
+ Trường học cao 1 – 4 tầng
+ Bệnh viện cao 4 – 7 tầng