Công trình thuỷ điện Đạ Dâng – Đa Chomo gồm hai nhà máy thuỷ điện liên hoàn. Nhà máy Đạ Dâng đặt trên dòng sông Đạ Dâng (xã Lát, huyện Lạc Dương) và Nhà máy thuỷ điện Đa Chomo trên suối Đa Chomo (nhánh của sông Đạ Dâng, tại xã Phi Tô, Lâm Hà).

Thủy điện Đạ Dâng – Đa Chomo phát triển với 4 tổ máy vận hành với công suất đạt 23 MW.

Dự tính phát điện thương mại vào quý I/2018  với sản lượng bình quân hàng năm ước tính 95,89 triệu KWh và cấp điện áp đấu nối 220 kV.