Hoạt động tại địa phận xã Phú Nam và Yên Phong, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, thủy điện Bắc Mê được khởi công từ tháng 10/2014  với 2 tổ máy công suất trung bình đạt 45 MW.

Đến tháng 10/2017, dự án chính thức hoàn thành và đi vào hoạt động với dự tính sản lượng điện bình quân ước đạt 190,36 GWh.

Thủy điện Bắc Mê cấp điện áp đấu nối 220kV.