Cùng tận dụng dòng nước của sông Cả biên giới hai nước Lào – Việt Nam, dự án thủy điện Nậm Mô 1 tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế – đối ngoại Việt Nam Lào.

Dự án được đầu tư xây dựng với công suất 90 MW/ giờ cho 2 tổ máy vận hành.

Theo tính toán, sau khi đi vào vận hành chính thức sản lượng điện bình quân hàng năm ước đạt 326,8 triệu kWh với điện áp đấu nối 220 kV.