Là một trong những công trình trọng điểm trong mối quan hệ phát triển bền vững giữa Việt Nam và Lào, dự án thủy điện Mỹ Lý xây dựng trên sông Cả, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Dự án gồm 2 tổ máy với công suất ước đạt 180 MW/ giờ vận hành.

Sau khi hoàn thành sản lượng bình quân hàng năm dự tính 660 triệu kWh  và phát điện thương mại lên điện lưới quốc gia dự tính năm 2021 với điện áp đấu nối 220 kV.