Song song phát triển với dự án điện mặt trời Hồng Phong 1, công trình nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 2 tiếp tục được triển khai tại xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận với tổng mức đầu tư lên tới 4,198 tỷ đồng.

Công suất ước tính sau khi hoàn thành đạt 150 MW/ giờ vận hành.

Hiện tại dự án đang trong quá trình chuẩn bị thi công.