Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1 được dự tính triển khai tại xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận với tổng mức đầu tư là 2,832 tỷ đồng.

Công suất ước tính sau khi hoàn thành đạt 100 MW/ giờ vận hành.

Hiện tại dự án đang trong quá trình chuẩn bị thi công.