Dự án nhà máy điện gió Hòa Thắng 1, 2 nằm tại xã Hòa Thắng và thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Công suất ước tính sau khi vận hành lên tới 100 MW/ giờ vận hành.

Hiện tại dự án đang trong quá trình chuẩn bị thi công.