Dự án nhà máy Bột giấy VNT19 chính thức được xây dựng và phát triển với mục tiêu sản xuất bột giấy và giấy tẩy trắng thương phẩm cung cấp cho thị trường nội địa Việt Nam và xuất khẩu nước ngoài.

Dự án được đầu tư nghiêm túc với tổng mức đầu tư 10.000 tỷ và được triển khai tại khu kinh tế Dung Quất, Xã Bình Phước, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Trong tương lai khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động (dự kiến quý IV năm 2019)