Dự án nhà máy bột đá siêu mịn T rung đức hoạt động tại xã Nghi Khánh ,huyện Nghi Lộc,tỉnh Nghệ an.

Hiện nay công ty đang triển khai sản xuất theo công nghệ ANIVI của Tây Ban Nha cũng là một trong những công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực sản xuất bột đá.

Dự án đang vận hành với công suất 30,000 tấn/năm