Địa điểm: Khu ĐT mới Thủ Thiêm, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Tổng diện tích: 3,18 ha

Tổng mức đầu tư: 2.934 tỷ đồng.

Ngân hàng tài trợ: BIDV

Thiết kế: POSCO E&C (KOREA)

Giám sát: TEXO

Tiến độ: Đã hoàn thành và bàn giao năm 2016