Được xây dựng trên dòng ngòi Bo thuộc xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, thủy điện Tà Thàng chính thức khởi công tháng 05/2009 và hoàn thành năm 2013 với công suất 60 MW/ 2 tổ máy vận hành.

Thủy điện Tà Thàng đấu nối lưới điện quốc gia cấp điện áp 110 kV.

Tháng 11/2013 dự án chính thức phát điện thương mại. Trong vòng gần 2 tháng hoạt động, dự án đạt công suất 29 GWh. Từ năm 2014 – 09/2017, dự án liên tục duy trì mức công suất đạt trung bình từ 220-243 GWh/năm.